goran.oberg@psisolution.se

Referens Uppdrag

Referenser Uppdrag

Mire Konsult AB

Avtal med MIRE Konsult pågående uppdrag hos Nynas Engineering/Instrumentation

MAGNIT

Avtal med MAGNIT avslutat uppdrag hos Stocholm Exergi/Delprojektledare Automation, PMO

FAGERBERG AB

Avtal med FAGERBERG AB pågående kortare uppdrag uppstart/service av process instrumentering

COMPLYIT AB

COMLYIT AB Avslutat uppdrag hos Biolamina AB/Underhålls Ingenjör/Facility Manager

NYNAS AB

Uppdrag hos Nynas AB/Planerat Instrumenarbeten TA2011/TA2015/TA2019 Besiktingsarbeten Instrumentering/Projekt Instrumentering/Service Underhåll Instrumentering