goran.oberg@psisolution.se

Referens Uppdrag

Referenser Uppdrag

Mire Konsult AB

Avtal med MIRE Konsult AB pågående uppdrag hos Nynas Engineering/Instrument ingenjör

MAGNIT

Avtal med MAGNIT pågående uppdrag hos Stockholm Exergi/Delprojektledare Automation, PMO

FAGERBERG AB

Avtal med FAGERBERG AB pågående kortare uppdrag uppstart/service av processinstrumentering

COMPLYIT AB

COMLYIT AB Avslutat uppdrag hos Biolamina AB/Underhålls Ingenjör/Facility Manager

NYNAS AB

Avslutat uppdrag på Nynas AB/Planerat Instrumentarbeten TA2011/TA2015/TA2019. Besiktningsarbeten Instrumentering/Projekt Instrumentering/Service Underhåll Instrumentering